Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΠροκήρυξη για την απόδοση θέσεων στην εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού στον Εύοσμο

Προκήρυξη για την απόδοση θέσεων στην εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού στον Εύοσμο

«Προκήρυξη για την απόδοση θέσεων στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε πωλητές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021».

Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ανακοινώνονται τα εξής:

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου προκηρύσσει εξήντα τέσσερις (64) θέσεις για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κοινότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σε πωλητές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021

ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΘα διεξαχθεί στον Ο.Τ. 90Β της Κοινότητας Ευόσμου (όπισθεν Πλατείας Ευόσμου)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η διάρκεια λειτουργίας της αγοράς είναι τρεις (3) ημέρες, από τις 23 Μαρτίου 2023

έως τις 25 Μαρτίου 2023. Το ωράριο λειτουργίας της αγοράς είναι από τις 08:00 π.μ

έως τις 24:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

Στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη  μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές

φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται

στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) θέσεις στην αγορά.

Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης

δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή

και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο  στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο και

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων θα υπερβεί τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων  ανά κατηγορία, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανηγύρεως, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που θα προκύψει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων, θα εκδοθεί απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία θα αναρτηθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση είδη  σύμφωνα με την 18982/22-2-2022 (Β’ 925):

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας) υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν αγροτικά ή βιομηχανικά προϊόντα, εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Είδη πώλησης για τους  παραγωγούς πωλητές

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, και λοιπά αγροτικά προϊόντα.

Είδη πώλησης για τους  επαγγελματίες πωλητές

Κατηγορία Α,  αναγράφονται στην  ΚΥΑ 18982/22-2-2022

Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Κατηγορία Γ, αναγράφονται στην  ΚΥΑ 18982/22-2-2022

Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Καταβάλλει στο Δήμο τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου, το οποίο καθορίστηκε στα   10 ευρώ /τ.μ. για κάθε ημέρα θρησκευτικής πανήγυρης, σύμφωνα με την  493/2018  Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την απόδοση της θέσης οι ενδιαφερόμενοι πωλητές υποβάλλουν στο Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Εθνικής Αντίστασης 56- Κορδελιό, 1ος όροφος) αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ενσωματώνεται στην παρούσα προκήρυξη, συνοδευόμενη από τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια που κατέχουν, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28-02-2023 μέχρι και 3-03-2023 κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες. Η κλήρωση για την επιλογή των δικαιούχων, σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί των αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 6-03-2023 στα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Αναπτυξης (Εθνικής Αντίστασης 56- Κορδελιό, 1ος όροφος).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Κορδελιού Ευόσμου (www.kordelio-evosmos.gr) και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συν/να:

Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλ 2313-300344 κα Πεσματζόγλου Φωτεινή.

doc Αίτηση Συμμετοχής Εμποροπανήγυρεις 2023 [33.38 Kb]

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ