Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑΙΡΕΤΙΚΑΤι γίνεται με τις ζώνες Seveso σε Κορδελιό και Εύοσμο;

Τι γίνεται με τις ζώνες Seveso σε Κορδελιό και Εύοσμο;

Την 1η Μαρτίου του 2019 σε ερώτηση του κυρίου Νίκου Φιλίππου σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ περί του ελέγχου κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων όπου υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος – Διεύθυνση Γ Ποιότητα Ζωής» απάντησε τα παρακάτω:

«Ευχαριστούμε για την επιστολή σας στις 14 Ιανουαρίου 2019 προς το Γραφείο του Προέδρου Juncker, στην οποία μας ενημερώνετε σχετικά με πιθανή εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ περί του ελέγχου κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων όπου υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία Seveso III).  Ο Πρόεδρος Juncker μου ζήτησε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διασφαλίζουν ότι στις εθνικές τους πολιτικές περί χρήσης γης λαμβάνονται υπόψη δράσεις που βοηθούν στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Η παρούσα διάταξη δεν απαιτεί την μετεγκατάσταση υπαρχουσών βιομηχανιών που βρίσκονται πλησίον εγκαταστάσεων, όπου είναι αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, ούτε απαγορεύει τις επενδύσεις σε νέες και υπάρχουσες δραστηριότητες ή επιβάλλει το κλείσιμο σχολείων και κέντρων υγείας».

Ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Οκτωβρίου 2020 προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτούμενος την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού» διότι η απόφαση αυτή συμβάλλει με τους όρους που περιέχει στις σελ. 5351 και 5352 αυτής στην ερημοποίηση του Δήμου, και συνεπώς ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον να επιδιώξει την ακύρωσή της αφενός για λόγους προστασίας των δημοτών του και αφετέρου για την προστασία της περιουσίας του.

Το υπουργείο το 2006 έδωσε μία εξάμηνη αναστολή στη χορήγηση οικοδομικών αδειών στην Ε΄ συνοικία του Κορδελιού προκειμένου να μελετήσει το θέμα της Σεβέζο και να καταλήξει αν μπορούν να δίνονται άδειες ή όχι. Ο νόμος προβλέπει παράταση της αναστολής έκδοσης αδειών οικοδομικών εργασιών μέχρι τρία χρόνια αν το ζήτημα δεν λυθεί στο εξάμηνο. Το 2009 τα τρία χρόνια πέρασαν και ως εκ τούτου η αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών για την Ε΄ συνοικία έληξε. Η πολιτεία παρά την εξέλιξη αυτή συνεχίζει να μην εκδίδει άδειες.

Τι γίνεται τελικά με τις ζώνες Sevego στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου; Μέχρι που φτάνουν αυτές; Μέχρι ποια οικοδομικά τετράγωνα σε Κορδελιό και Εύοσμο δεν μπορούν να εκδοθούν άδειες οικοδομικών Εργασιών. Τι ισχύει στο δήμο και τι θα έπρεπε να ισχύει σχετικά με τις ζώνες Seveso; Οι ζώνες Seveso που εφαρμόζονται στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου, εφαρμόζονται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας; Τι ενέργειες κάνει ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου και τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να σταματήσει η ερημοποίηση του τόπου και προπαντός της Ε΄ Συνοικίας; Υπάρχει κάποιο σχέδιο;

Χ.Κ.

Το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν ισχύει στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου;
«Να μην δημιουργηθούν νέα εμπόδια που θα ερημώνουν τη δυτική Θεσσαλονίκη»!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ