Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΔημοπρασία για εκποίηση ποσοστού 40,56% διαμερίσματος στον Εύοσμο

Δημοπρασία για εκποίηση ποσοστού 40,56% διαμερίσματος στον Εύοσμο

Δημοπρασία για την εκποίηση ποσοστού 40,56% του διαμερίσματος του 1ου ορόφου στην οδό Μαυροκορδάτου αρ. 5 στη Δ.Ε. Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία (παρ. 2 περ. β και Παρ. 3 του άρθρου 6 του ΠΔ270/81) η εκποίηση του διαμερίσματος ποσοστού 40,56% του Δ1 διαμερίσματος του 1ου ορόφου επιφάνειας 70,30τ.μ. μικτά (42,88τ.μ. καθαρά) στο Ο.Τ. 15Β επί της οδού Μαυροκορδάτου 5 στη Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Ελάχιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσό της τελευταίας προσφοράς, ήτοι το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ (22.808,00€).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ευόσμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, εγγυητική επιστολή (για συμμετοχή σε δημοπρασία εκποίησης) αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσού της τελευταίας προσφοράς (παρ. 6 άρθρο 4 της διακήρυξης), ήτοι ποσού 2.280,8 €.

Επίσης, υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει και τα λοιπά δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίστηκαν στην υπ’ αριθ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

Οι όροι διακήρυξης είναι διαθέσιμοι στο Δημοτικό κατάστημα Ευόσμου στον 1ο όροφο στο τμήμα Προσόδων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.kordelio-evosmos.gr).

Έγγραφα

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ