Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΗ απάντηση της υπουργού Παιδείας για τη σχολική στέγη στο δήμο Κορδελιού...

Η απάντηση της υπουργού Παιδείας για τη σχολική στέγη στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Με τον παρακάτω τρόπο απάντησε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα από την ανεπάρκεια σχολικών υποδομών στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και σχετικά με τις ενέργειες της διοίκησης Μανδαλιανού για τη συστέγαση του 24ου και του 19ου Δημοτικών Σχολείων Ευόσμου:

«Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Αναφορικά με τη σχολική στέγη ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο εκάστοτε κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις “Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.” και τους Δήμους όλης της χώρας (άρθρο 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α΄).

Η μέριμνα για την ανέγερση των σχολικών κτηρίων, την επισκευή, συντήρηση και τη βελτίωση των υποδομών των σχολικών μονάδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Δήμων βάσει των άρθρων 75 παρ. Ι τομέας ΣΤ΄ του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114/Α΄ και 94 παρ.4 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄. Παράλληλα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α΄ και της Διαπιστωτικής Πράξης αριθμ. Δ16γ/05/483/Γ/2013, ΦΕΚ 2856/Β΄, η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ Α.Ε.), ως εκπληρούσα τους σκοπούς της συγχωνευμένης εταιρείας “ΟΣΚ Α.Ε.” στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών, έχει ως συντρέχουσα αρμοδιότητα την υλοποίηση έργων σχολικής στέγης.

Σχετικά με τα 19ο και 24ο Δημοτικά Σχολεία Ευόσμου, κατατέθηκε αίτημα (από τον αρμόδιο Δήμο προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ), για έγκριση κτηριολογικού προγράμματος με σκοπό τη συστέγαση των δύο σχολικών μονάδων (αρ. πρ. 48763/08-11-2022 και αρ. πρ. εισερχομένου Κ.Π./Υ.ΠΑΙ.Θ. 138586/08-11-2022)».

Την ερώτηση στη Βουλή είχαν καταθέσει οι βουλευτές Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ