ΘΕΠΑΝ: «Πιστή εφαρμογή των Αποφάσεων»;

Αφού αναλύσαμε στο προηγούμενο άρθρο, ένα κομμάτι της δήλωσης του Αντιδημάρχου Οικονομικών, σχετικά με το θέμα του ΘΕΠΑΝ (που προφανώς πήρε την έγκριση από τον Δήμαρχο, για να δημοσιευθεί), θα πρέπει να σχολιάσουμε και το εξής, που αναφέρεται στο προοίμιο της δήλωσης… «Η Διοίκηση του Δήμου δια της αρμόδιας Αντιδημαρχίας Οικονομικών, εφαρμόζοντας πιστά τις Αποφάσεις … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΘΕΠΑΝ: «Πιστή εφαρμογή των Αποφάσεων»;.