Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΠροσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης σχολικών καθαριστριών στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης σχολικών καθαριστριών στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
– ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Καθαριστές/ τριες Σχολικών Μονάδων 2022-2023

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. 32788/28-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων πλήρους απασχόλησης

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 23/08/2022 έως και 24/08/2022.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi@dke.gr.
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας επιτυχόντων- προσληπτέων.

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ [78 Kb]

pdf ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ -65ΗΘΩΛΒ-5ΔΞ [161 Kb]

 pdf ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ [42 Kb]

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ