Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΚαταβολή των ΜΑΠ παρελθόντων ετών σε χρήμα στους εργαζομένους του δήμου Κορδελιού...

Καταβολή των ΜΑΠ παρελθόντων ετών σε χρήμα στους εργαζομένους του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου της 15ης Ιουνίου 2022, τέθηκε σε συζήτηση και ψηφοφορία, μετά από πρωτοβουλία του Γιάννη Καμαρινού, ο οποίος συγκέντρωσε τις υπογραφές όλων των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, η λήψη, κατ’ αρχήν, απόφασης για την καταβολή σε χρήμα στους εργαζομένους του δήμου των Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τα έτη 2018, 2019, και 2021, σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4735/2020, άρθρο 60.

Σύμφωνα με το άρθρο 60 του νόμου 4735/2020, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, του άρθρου 97, του νόμου 4483/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «… τα ΜΑΠ του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα..,».

Τα ΜΑΠ χορηγούνται στους εργαζόμενους για να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλειά τους. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος θα πρέπει να κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες εγκαίρως, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν τα ΜΑΠ στην ώρα τους.

Επειδή για τα έτη 2018,2019 στους εργαζόμενους του Δήμου μας δεν χορηγήθηκαν τα ΜΑΠ και για το έτος 2021 τους χορηγήθηκε μόνο ένα μικρό μέρος αυτών, ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει μία κατ’ αρχήν απόφαση για την καταβολή των ΜΑΠ σε χρήμα σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον Γιάννη Καμαρινό ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι την εισήγηση θα αναλύσει ο τέως δήμαρχος Πέτρος Σούλας, ο οποίος πήρε το λόγο και πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάθεση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικής τροπολογίας επί του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 όπως παρακάτω:

Τροπολογία

Μετά την παράγραφο 3 του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020), προστίθεται παράγραφος με αρ. 4 ως εξής

  1. « Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2017»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι ο δήμαρχος έχει αποστείλει αντίστοιχο έγγραφο αίτημα στο Πρόεδρο της ΚΕΔΕ το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους Συμβούλους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την κατάθεση τροπολογίας επί του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 όπως παρακάτω:

Τροπολογία

Μετά την παράγραφο 3 του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/12.10.2020), προστίθεται παράγραφος με αρ. 4 ως εξής

  1. « Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει αναδρομική ισχύ από 01-01-2017»

Β. Να έρθει σε επαφή ο δήμος, με άλλους δήμους που αντιμετώπισαν αντίστοιχο θέμα, ώστε να δανειστεί την εμπειρία τους στη λύση του.

Γ. Αναγνωρίζει την οφειλή του δήμου, προς τους εργαζομένους του, για όποια χρονικά διαστήματα αυτοί δεν έπαιρναν Μ.Α.Π. και γάλα.

Δ. Να αναλάβει η διοίκηση του δήμου να καταθέσει στο ΥΠΕΣ την παραπάνω τροπολογία και να μεταβεί ο δήμαρχος ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν αντιδήμαρχος στην Αθήνα για τη σχετική κατάθεση.

Ε. Ο δήμαρχος να θέσει το θέμα στην Π.Ε.Δ. έτσι ώστε αυτή με τη σειρά της να γίνει αρωγός αυτής της προσπάθειας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ