Μαρία Πασχαλίδου: Η διοίκηση του δήμου δεν έκανε καμία δράση για την πανδημία

Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Μαρία Πασχαλίδου στην «Αγκίδα», μίλησε εκτός των άλλων για τη διαχείριση της πανδημίας του covid-19 από τη διοίκηση Μανδαλιανού. Αγκίδα: Προτείνατε και ξαναπροτείνατε να γίνουν δράσεις για την πανδημία. Τελικά έγινε τίποτα; Μαρία Πασχαλίδου: Τίποτα. Αγκίδα: Η διοίκηση όμως είπε πως έγινε κάποια δράση. Ξέρετε να έγινε κάτι, να εκδόθηκε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μαρία Πασχαλίδου: Η διοίκηση του δήμου δεν έκανε καμία δράση για την πανδημία.