Παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ύστερα από επί πολλά έτη επίπονη και επίμονη διεκδίκηση, διαπραγματεύσεις και συνεργασία του Δημάρχου και των Υπηρεσιών του Δήμου με την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), επιτέλους παραχωρούνται στο Δήμο μας: (α) τα ακίνητα Α.Κ. 21986 και Α.Κ. 21383, συνολικής έκτασης 90 στρεμμάτων στην Κοινότητα Μενεμένης, για 40 έτη, με σκοπό την αξιοποίησή τους από … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης.