Τελευταία

  Υψηλή η τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

  03-11-2021

  Η τιμή των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 που έδωσε ο σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 ήταν 58 μg/m3.

  Για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 δεν έχει θεσπισθεί όριο συναγερμού. Η οριακή τιμή 50 μg/m3 δεν πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερες από 35 φορές το έτος. Κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο σημειώθηκε 20 φορές υπέρβαση της οριακής τιμής των 50 μg/m3, κατά το μήνα Μάρτιο 1 φορά, κατά το μήνα Απρίλιο επίσης 1 φορά, κατά το μήνα Ιούνιο 4 φορές, κατά το μήνα Ιούλιο 4 φορές, κατά το μήνα Αύγουστο 2 φορές, κατά το μήνα Οκτώβριο 1 φορά και κατά το Νοέμβριο, την πρώτη μέρα του μήνα, 1 φορά. Μέχρι σήμερα έχει γίνει 34 φορές υπέρβαση της οριακής τιμής των 50 μg/m3 και ενώ δεν υπάρχουν τιμές για πολλές ημέρες!

  Χαρίλαος Ταπαρίδης

  You must be logged in to post a comment Login