Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠρόσκληση για δημόσια διαβούλευση προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου...

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

 
Προσκαλούμε σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων, αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων της τροποποιημένης μελέτης 512/2020 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου η/και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου», προϋπολογισμού 341.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και θα γίνει:

  • 1. Μέσω του ιστότοπου του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr/) στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις», σύμφωνα με τους όρους υποβολής σχολίων που αναφέρονται στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ και
  • 2. Μέσω του ιστότοπου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (http://www.kordelio-evosmos.gr/), μενού «Δημόσια διαβούλευση», υπό-μενού «Τρέχοντος έτους», στην ιστοσελίδα με τίτλο «Δημόσια διαβούλευση για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου η/και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου»

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου diavoulefsi@eprocurement.gov.gr στην εξαιρετική περίπτωση, στην οποία δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. φωτογραφίες, προσπέκτους κ.λπ.)

Κάθε αποστολή στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «καταχώρηση σχολίων», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που φτάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που διεξάγει τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (http://www.kordelio-evosmos.gr/), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

Παρακαλείστε να ανταποκριθείτε και να συμμετάσχετε στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 doc Πρόσκληση για διαβούλευση 47.00 Kb

 pdf Μελέτη 601.19 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ