Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠεριβαλλοντικό Οδηγό και Οδηγό Καλών Πρακτικών για τον Εθελοντισμό εξέδωσε ο δήμος...

Περιβαλλοντικό Οδηγό και Οδηγό Καλών Πρακτικών για τον Εθελοντισμό εξέδωσε ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος-Πρασίνου και του τμήματος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: “Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου” προχώρησε στην έκδοση δύο ενημερωτικών οδηγών για το περιβάλλον, την ανακύκλωση και την ανάπτυξη του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο, τα οποία διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή. Τόσο ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ όσο και ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ συνιστούν μια από τις πρώτες δράσεις των προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών για  την προστασία του περιβάλλοντος που θα υλοποιήσει ο δήμος, και έχουν ως στόχο  να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης, στην ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, καθώς και στην ανάπτυξη του περιβαλλοντικού εθελοντισμού για την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διοργάνωση περιβαλλοντικών δράσεων.

Σημειώνεται ότι το έργο “Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθηση περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου” εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Συγκεκριμένα ο “Περιβαλλοντικός Οδηγός” προσεγγίζει διεξοδικά τα οφέλη της ανακύκλωσης, παρουσιάζοντας το σχέδιο δράσης του Δήμου μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων που υλοποιούνται σήμερα, όπως οι Μπλε Κάδοι, οι μπλε κώδωνες, η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση τηγανελαίων, μοντέλα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα δίνονται χρηστικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των δημοτών στα προγράμματα, στις εκδηλώσεις και στις περιβαλλοντικές δράσεις  που οργανώνει ο Δήμος, ενώ η έκδοση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού και του οράματος του Δήμου   για τη διαχείριση  των στερεών αποβλήτων την επόμενη πενταετία.
Ο “Οδηγός καλών πρακτικών περιβαλλοντικού εθελοντισμού” παρουσιάζει τις αρχές του κινήματος του εθελοντισμού, εστιάζοντας στην ανάγκη εμπλοκής των ίδιων των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσα από δοκιμασμένες συλλογικές πρακτικές κατά τα πρότυπα χωρών του εξωτερικού. Παράλληλα αναφέρεται εκτενώς  στις δράσεις και τις εθελοντικές πρωτοβουλίες  σε τοπικό  επίπεδο, καθώς και στην ανοιχτή πρόσκληση συνεργασίας του Δήμου προς ομάδες και ενεργούς πολίτες, για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση οικολογικών δράσεων και εκδηλώσεων.

pdf Περιβαλλοντικός Οδηγός

pdf Οδηγός Καλών Πρακτικών Περιβαλλοντικού Εθελοντισμού
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ