Τελευταία

  Αποτελέσματα της 1401/14-01-2021 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  28-01-2021

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αριθμό 1401/14-01-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διάρκεια έως 05/07 για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών διασφάλισης συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας.


  xls Πίνακας αιτούντων ΠΕ κοινωνικών λειτουργών [13Kb]

  xls Πίνακας αιτούντων ΤΕ νοσηλευτών [13Kb]

  xls Πίνακας αιτούντων ΥΕ οικογενειακών βοηθών [14Kb]

  xls Πίνακας διοριστέων [11Kb]
  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login