Τελευταία

  Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

  20-08-2020

  Ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά 69 θέσεων.

  Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail: prokirixi@dke.gr από 21/08/2020-25/08/2020

  Παρακαλούμε:

  1) στο «Θέμα» του e-mail να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο σας και ο σκοπός της Ανακοίνωσης (π.χ. Ονοματεπώνυμο – Πρόσληψη Σχολικών Καθαριστριών).

  2) στο πεδίο ¨εμπειρία¨ να αναφέρεται μόνο η χρονική περίοδος απασχόλησης σε αντίστοιχη θέση που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  3) για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης να ληφθεί υπόψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης

  Tηλέφωνο επικοινωνίας : 2313302126

  pdf Ανακοίνωση Διαύγεια ΑΔΑ Ω335ΩΛΒ-7ΚΖ.pdf [892 Kb]

  doc Αίτηση υπεύθυνη δήλωση Υποψηφίου [110 Kb]

  Μεταβολή μοριοδότησης για πρόσληψη σχολικών καθαριστριών

  You must be logged in to post a comment Login