Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΆλλα λόγια να αγαπιόμαστε από τον υπουργό για την άνιση χρηματοδότηση του...

Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε από τον υπουργό για την άνιση χρηματοδότηση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Στην ερώτηση σχετικά με την άνιση χρηματοδότηση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου με βάση τις πληθυσμιακές ανάγκες, ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος απάντησε άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε και συγκεκριμένα τα παρακάτω:

«Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 259 του ν.2852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περιγράφονται οι πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού από τις οποίες προέρχονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού. Οι ανωτέρω πόροι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.

Η κατανομή των ανωτέρω πόρων πραγματοποιείται, από το έτος 2014 και εφεξής, βάσει σχετικής πρότασης της Κ.Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

 – Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των Δήμων.

 – Τον πραγματικό πληθυσμό, όπως αυτός προέκυψε από την απογραφή του 2011.

 – Τις δαπάνες διοικητικής υποστήριξης των όμορων Δήμων.

 – Την έκταση των Δήμων.

 – Τον χαρακτηρισμό των Δήμων ως νησιωτικό ή ορεινό.

 – Τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που αφορούν στις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους από το 2001-2012, οι οποίες σήμερα έχουν ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο σύνταξης του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, και σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, θα επανεξεταστεί το ισχύον σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π.»

Την παραπάνω απάντηση έδωσε ο υφυπουργός στην ερώτηση των βουλευτών Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ