Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠρομήθεια Αναλώσιμων γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...

Προμήθεια Αναλώσιμων γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αναλώσιμων γραφικής ύλης & Λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 40.329,57 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (αρ. Μελ. 1/2020).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της μελέτης από το Πολιτιστικό κέντρο του Ευόσμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 57 Εύοσμος).

Προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 2ο όροφο του Πολιτιστικού κέντρου του Ευόσμου από την 10/08/2020 ημέρα Δευτέρα και έως 20/08/2020 ημέρα Πέμπτη από την αρμόδιο υπάλληλο από τις 7:00 π.μ. και έως τις 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 24-08-2020 και ώρα 09:00 π.μ., στο πολιτιστικό κέντρο του Ευόσμου, στη διεύθυνση Μελ. Αλεξάνδρου 57, 2ος όροφος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον 2ο όροφο του Πολιτιστικού κέντρου του Ευόσμου και στο τηλέφωνο 2310762400.


pdf Μελέτη 1/2020 [345 Kb]

pdf Διακήρυξη [272 Kb]

pdf Περιληπτική Διακήρυξη [134 Kb]

doc Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων [24 Kb]

doc Τιμολόγιο προσφοράς [253 Kb]

doc Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης(Τ.Ε.Υ.Δ) [105 Kb]

doc Παράρτημα Ι [55 Kb]

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ