Τελευταία

    Αναγνώριση του Ευόσμου ως δήμου

    02-02-2020

    Η κοινότητα Ευόσμου αναγνωρίστηκε ως δήμος στις 19 Ιουνίου 1972 από την Δικτατορία. Το πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Ευόσμου ήταν διορισμένο όπως και ο δήμαρχος Σάββας Δανιηλίδης από τη Δικτατορία. Το διορισμένο δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 1973. Το πρώτο αιρετό δημοτικό συμβούλιο και ο πρώτος αιρετός δήμαρχος Σταμάτης Διονυσίου, ανέλαβαν καθήκοντα την 1η Ιουνίου 1975.

    You must be logged in to post a comment Login