Συνέντευξη του Σωτήρη Μαγόπουλου στην «Αγκίδα»

Ο κύριος Σωτήρης Μαγόπουλος μίλησε στην «Αγκίδα» για όλους και για όλα. Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του κυρίου Μαγόπουλου. Αγκίδα: Πότε ασχοληθήκατε για πρώτη φορά με τα δημοτικά; Μαγόπουλος Σωτήρης: Το 2014. Αγκίδα: Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο μέχρι πότε ήσασταν; Μαγόπουλος Σωτήρης: Μέχρι το 2010. Μετά βγήκα στη σύνταξη, οπότε και έφυγα από το Επιμελητήριο στου … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνέντευξη του Σωτήρη Μαγόπουλου στην «Αγκίδα».