Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Δίκη

dikaioshnh-zygaria

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος αντιμετωπίζει υποθέσεις. Υπάρχει μια ειδική κατηγορία υποθέσεων ,που σε ένα φανταστικό πλαίσιο εκδικάζεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε δίκη λαμβάνει χώρα σε ένα εικονικό δικαστήριο. Η ιδιομορφία του κάθε δικαστηρίου είναι πως συναποτελείται κάθε φορά και από διαφορετικά μέλη, των οποίων τα πρόσωπα μάς είναι γνώριμα. Δικαστικοί λειτουργοί, συνήγοροι, υπάλληλοι της γραμματείας, ένορκοι και απλοί θεατές, όλοι γνωστοί μας που κάθε φορά αλλάζουν ρόλο.

Η ποσότητα των δικών δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδο διαμόρφωσης, γενικότερα ο έλεγχος που δύναται να ασκήσει το εκάστοτε άτομο ως προς την πραγματοποίηση και μη τους, είναι ελάχιστος.

Σε ένα πραγματικό δικαστήριο οι σχέσεις των παρευρισκόμενων είναι απρόσωπες, κάτι που διευκολύνει τη διεκπεραίωση των δικών ,γιατί επικρατούν οι τύποι, γιατί κυρίως επικρατούν νόμοι και κανόνες θεσμοθετημένοι από την εθνική νομοθεσία.

Αντίστοιχη εξουσία που να περικλείει τη δίκη με κανόνες για την αποφυγή εντάσεων στο εικονικό δικαστήριο δεν υπάρχει και αυτό επειδή ακριβώς οι σχέσεις είναι προσωπικές.

Αυτό επιτρέπει στην αυθαιρεσία να εισβάλλει στη διαδικασία αυτή και οι ρόλοι αλλάζουν με μεγάλη περιοδικότητα. Σε σημείο που ο κατηγορούμενος μπορεί να γίνει κατήγορος.

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα επιρροής ως προς την πραγματοποίηση ή αποφυγή της δίκης από το άτομο.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να ασκήσει έλεγχο κατά τη διάρκεια της πραγμάτωσης της αν αντιληφθεί την ευκολία που χαρακτηρίζει την εναλλαγή ρόλων. Δηλαδή, το πόσο εύκολα μπορεί από το σημείο που κατηγορείται να βρεθεί στο σημείο που κατηγορεί.

Εκτός του φανταστικού αυτού πλαισίου, οι άνθρωποι λειτουργούν με όμοιο τρόπο σε διαδικασίες που καλούνται να απολογηθούν. Δεν είναι αρκετά δυνατοί για να αποφύγουν μια κατάσταση, υπάρχουν πολλοί πιο ισχυροί παράγοντες που τις διαμορφώνουν και τις επιβάλλουν. Είθισται, λοιπόν, τα άτομα να προσπαθούν να τις χειριστούν μεσοπρόθεσμα και η ιδιαιτερότητα έγκειται στην έκβαση, δηλαδή στο τι θα επιφέρει ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούν την κάθε κατάσταση, τον κάθε «αντίπαλο».

Charles

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ