Τελευταία

    Τοποθέτηση του κ. Λαφαζανίδη για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

    07-11-2015

    Δημοτικό Συμβούλιο 30 Οκτώβρη 2015

    Ο κ. Λαφαζανίδης ζητάει συνεργασία με το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» έτσι ώστε να συστεγαστούν το Κέντρο και ο Παιδικός Σταθμός για να ωφεληθούν οι κάτοικοι του δήμου. Ο κ. Λαφαζανίδης ολοκληρώνει την τοποθέτησή του λέγοντας ότι το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» πρέπει να παραμείνει στο δήμο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ξανασυζητηθούν οι όροι που θέτει το υπουργείο.

    You must be logged in to post a comment Login