Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΑνακοίνωση για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Ανακοίνωση για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις   των  άρθρων 161 και   167 του Ν.3584/07 και το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3801/2009 για την κάλυψη θέσης Γενικού Γραμματέα, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1.Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε (5) εργάσιμες ημέρες, από τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου (5/9/2014), σχετική αίτηση με βιογραφικό  σημείωμα και τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.


Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου όλες τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες. Τηλ.Επικοινωνίας 2313-302185 και 2313-302193.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ