Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΠρόσκληση Συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Πρόσκληση Συμμετοχής στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου στο πλαίσιο της προώθησης των πολιτικών για την ουσιαστική ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, προχωρά με την υπ΄αριθμ. 73/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’50/26.3.2019), απευθύνεται δημόσια πρόσκληση συμμετοχής σε δημότες, εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, που θα συμμετάσχουν ως μέλη- εμπειρογνώμονες στην επιτροπή.

Όσοι δημότες ενδιαφέρονται και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία ή σπουδές ή δράση υπέρ της ισότητας των φύλων, μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Τετάρτη 05/06/2024, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση kks@kordelio-evosmos.gr, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους, με θέμα «Αίτηση συμμετοχής στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Κορδελιού Ευόσμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σε επόμενη Συνεδρίασή του, και ύστερα από την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας θα επιλέξει έναν (1) άντρα και μία (1) γυναίκα εμπειρογνώμονα. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ως άνω αναφερόμενη επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο, με τις εξής αρμοδιότητες:

1) Συμμετοχή και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου καθώς και εισήγηση και συμμετοχή στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου,

2) διατύπωση προτάσεων και εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

3) συνεργασία με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και τις δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

4) συνεργασία με τις δομές «του Δικτύου της ΓΓΙΦ» για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Την Επιτροπή Ισότητας θα συγκροτούν τα εξής μέλη:

  • Ένας/μία Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος/η ή Δημοτικός/ή Σύμβουλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής
  • Ένας/μία Δημοτικός/ή Σύμβουλος των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Ένας/μία εκπρόσωπος υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων του Δήμου
  • Ένας/μία (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου
  • Ένας/μία (1) εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης
  • Ένας/μία (1) εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των Φύλων
  • Δύο (2) εμπειρογνώμονες (ένας άνδρας και μία γυναίκα), δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου.

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ