Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 1η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου (του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου) του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ : «Οι τέχνες και εκπαιδευτικά εργαλεία για τις ήπιες δεξιότητες: Ανακαλύπτοντας τη δύναμη των διεπιστημονικών τεχνών, ενισχύονται οι ήπιες δεξιότητες των νέων, με τους εταίρους του Κυπριακού Οργανισμού Κέντρων Νεότητας και το Ίδρυμα Ανατολικού Θεάτρου Πολωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου, από τις 27 έως τις 30/11/2023.

Την Ομάδα Εργασίας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, αποτελούν: ο Διευθυντής Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας, κ. Γ. Γκανάτσιος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, κ. Σ. Γιαννουχίδου και η υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, κ. Γ. Παπαδοπούλου.

Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης-γνωριμίας, οι εταίροι έθεσαν συγκεκριμένους στόχους, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές της χρηματοδότησης και της διαχείρισης του έργου καθώς και την διασφάλιση της ποιότητας και το χρονικό της πλαίσιο, διότι οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά με χρόνο λήξης του προγράμματος τον Νοέμβριο του 2024.

Επίσης προσδιορίστηκαν και τα focus group τα οποία θα δημιουργηθούν από κάθε χώρα για την εφαρμογή του προγράμματος, εμπλέκοντας ενεργά τη νεολαία ηλικίας 18-30 ετών, του κάθε φορέα.

Συγκεκριμένα,

-η Κύπρος προσδιόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης του έργου,

-η Πολωνία εστίασε σε συγκεκριμένες θεματικές που χρήζουν προσοχής κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, και

-η Ελλάδα κατέθεσε ένα σχέδιο το οποίο αφορά στα οφέλη (impact plan), που αποκομίζουν οι Νέοι που συμμετέχουν.

Παράλληλα ο κάθε Εταίρος παρουσίασε τις δραστηριότητες που υλοποιεί και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την Νεολαία, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για το πώς οι Τέχνες μέσω της άτυπης μάθησης μπορούν να ενισχύσουν τις ήπιες δεξιότητές τους, όπως είναι η βελτίωση της επικοινωνίας, η τόνωση της αυτοπεποίθησης, η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και η προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα επειδή ο αιώνας που διανύουμε απαιτεί ένα πολυποίκιλο πακέτο δεξιοτήτων, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στην εργασία τους, ως πολίτες και στον ελεύθερο χρόνο τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Τέχνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δυνατοτήτων που έχουν οι νέοι στο πεδίο της εργασίας, συμβάλλοντας συγχρόνως στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις διεπιστημονικές τέχνες, που θα προάγουν τις δεξιότητες των νέων, τις γνώσεις τους, αλλά και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για να διαπρέψουν στο επάγγελμά τους.

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ