Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΝΕΑΕπιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των επικίνδυνων δένδρων από τη Βίλα ΑΛΛΑΤΙΝΙ

Επιτακτική ανάγκη η απομάκρυνση των επικίνδυνων δένδρων από τη Βίλα ΑΛΛΑΤΙΝΙ

Ερώτηση τέθηκε στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα και στους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες με θέμα «Επιτακτική ανάγκη η άμεση απομάκρυνση των επικίνδυνων δένδρων από το   αλσύλλιο στον αύλειο χώρο της Π.Κ.Μ. (ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΙ)». Η ερώτηση είναι η παρακάτω:

«Το Δασαρχείο  Θεσσαλονίκης, προκειμένου  να  ελέγχει  την  κατάσταση  υγείας των δέντρων του αλσυλλίου στον αύλειο χώρο της Π.Κ.Μ. (ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΙ), πραγματοποιεί τακτικές αυτοψίες στο αλσύλλιο, κατόπιν έγγραφων αιτημάτων και προτείνει την απομάκρυνση των επικίνδυνων δέντρων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στις 06-09-2022, από κοινού με την αρμόδια επιτροπή της Π.Κ.Μ, και στην συνέχεια εξέδωσε το με το αρ. πρωτ. 320865/26-09-2022 έγγραφο, με το οποίο χορηγείται άδεια υλοτομίας για τα επικίνδυνα άτομα Πεύκης  με τις παρακάτω διαπιστώσεις: 

    α) εκ νέου η ύπαρξη ενός (1) νεκρού ατόμου Πεύκης, το οποίο χρήζει άμεσης απομάκρυνσης και για το οποίο είχε ήδη εκδοθεί η με αριθ.πρωτ.33138/03-02-2022 άδεια υλοτομίας από την Υπηρεσία μας (σσ. Δασαρχείο), με ισχύ ενός έτους.

β) η ύπαρξη ενός (1) ατόμου Πεύκης, του οποίου έσπασε ένας βραχίονας και έχει απομακρυνθεί μεγάλο τμήμα από τον εναπομείναντα κορμό. Η θλάση έλαβε χώρα σε σημείο καμπής του κορμού και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για νέα θλάση και για τον λόγο αυτό πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα και

γ) η ύπαρξη ενός (1) ατόμου Πεύκης, το οποίο εδράζεται με συρματόσχοινο και εμφανίζει μεγάλη κλίση του κατακόρυφου άξονα του κορμού του, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους χρήστες και επισκέπτες του αλσύλλιου.

δ) Ορισμένα άτομα Πεύκης, στα οποία πρέπει να γίνει κλάδευση, για την απομάκρυνση των ξερών και επικίνδυνων κλαδιών.

Να σημειωθεί, ότι υφίσταται η Οριστική Μελέτη Ανανέωσης του Αλσυλλίου της Π.Κ.Μ.  [συντάχθηκε από τη Δ/νση Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Α.Δ.Μ.Θ. και  εγκρίθηκε από τη Δ/νση  Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  Α.Δ.Μ.Θ. με  την  αριθμ.  πρωτ.46034/20-6-2012 απόφασή της (ΑΔΑ:Β4ΛΤΟΡ1Υ-ΝΚΠ)], στην οποία ορίσθηκε ότι, η εφαρμογή της και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Κ.Μ. .

Επίσης, με Αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού [Α/Φ31/23549/3080/16-6-1977  (ΦΕΚ  718  Β’/30.7.1977)  και ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/919/23880/19-4-1994 (ΦΕΚ 421 Β’/6.6.1994)], το κεντρικό κτήριο της Π.Κ.Μ.(ΒΙΛΑ ΑΛΛΑΤΙΝΙ), συμπεριλαμβανομένου  του  αύλειου χώρου  (κήπος  και κτίσματα), χαρακτηρίστηκε ως “οίκημα χρήζον ειδικής κρατικής προστασίας”  και προστατεύεται  βάσει  των  σχετικών  διατάξεων  του νόμου  3028/2002,  “Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.

Με δεδομένο ότι:

  • Τα πεύκα του αλσυλλίου έχουν ξεπεράσει  κατά πολύ τα όρια ζωής τους, σύμφωνα με την σχετική εγκεκριμένη μελέτη, αλλά και με τις εκθέσεις αυτοψίας του Δασαρχείου Θεσ/νίκης.
  • Βρισκόμαστε στη περίοδο Μαΐου – Αυγούστου, κατά την οποία αναμένονται εποχικά και τοπικά φαινόμενα ισχυρών καταιγίδων – μπουρινιών, τα οποία θα αυξήσουν την πιθανότητα ατυχήματος από πτώση κλαδιών – δέντρων.
  • Το περιεχόμενο της αυτοψίας του δασαρχείου σας κοινοποιήθηκε στις 26.09.2022.

            Σας ερωτούμε σε ποιες επείγουσες ενέργειες θα προβεί η Διοίκηση της Π.Κ.Μ. ώστε να:

  • αποφευχθεί οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση (προδιαγεγραμμένο έγκλημα) και να διαφυλαχθεί η ασφαλής κίνηση του προσωπικού της Π.Κ.Μ., η ασφάλεια όσων εργάζονται στα γραφεία isobox και των συναλλασσόμενων πολιτών στο εσωτερικό του αλσυλλίου και όλων όσων χρησιμοποιούν τον αύλειο χώρο για εκδηλώσεις.
  • εφαρμοστεί η εγκεκριμένη εδώ και 11 χρόνια Οριστική Μελέτη Ανανέωσης του Αλσυλλίου της Π.Κ.Μ.
  • διατηρηθεί η μορφή και  η φυσιογνωμία του αλσυλλίου που έχει χαρακτηρισθεί από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Υπ. Πολιτισμού ως διατηρητέο».

Την ερώτηση έθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ