Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΟι λόγοι ακύρωσης της απόφασης ανάκλησης της ένστασης για το ΘΕΠΑΝ

Οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης ανάκλησης της ένστασης για το ΘΕΠΑΝ

Στις 17 Ιουλίου 2012 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κορδελιού Ευόσμου για την ανάκληση της ένστασης στο Κτηματολόγιο όσον αφορά το Θεματικό Ευρυζωνικό Πάρκο Νεολαίας Ελευθερίου Κορδελιού (παλιά κοιμητήρια).

Γιατί ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη συγκεκριμένη απόφαση;

  • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …ιβ) αποφασίζει την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές Αρχές.
  • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι “2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης…”.
  • Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.3463/2006 προβλέπεται ότι “1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπου επιμελή και αποδοτικό.”.
  • Στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου αποφασίζει α) την ανάκληση δήλωσης του 190340001011086899 δικαιώματος με ΚΑΕΚ 190340512001 του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και β) την ανάκληση της αντίστοιχης υπ’ αρ. πρωτ. 19034/763 ένστασης του άρθρου 7 του Ν. 2308/1995.
  • Επειδή, η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω αναφερόμενης περίπτωσης ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθότι αποτελεί απόφαση επί άσκησης διοικητικής προσφυγής, για την οποία απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση δικηγόρου, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου του νόμου.
  • Επειδή, η ανυπαρξία γνωμοδότησης δικηγόρου συνεπάγεται εκ του νόμου, και όπως αυτό προβλέπεται από την παρ. 2 εδάφιο α΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
  • Επειδή, επιπρόσθετα και επικουρικά, ο Δήμος οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 178 του Ν. 3463/2006 να προστατεύει και να διαχειρίζεται την περιουσία του με τρόπο επιμελή και αποδοτικό, η παραίτηση δε από το δικαίωμα ένστασης του άρθρου 7 του Ν2308/1995 σχετικά με τη διεκδίκηση και απόδειξη της κυριότητας του επί ακινήτου μπορεί να θεωρηθεί μη επιμελής και αποδοτική διαχείριση της περιουσίας του.

Που έγραψε ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου την παραπάνω ακύρωση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης; Στα παλαιότερα των υποδημάτων του.

Βασίλης Κιμ.

Η εισήγηση της παραίτησης του δήμου από την κυριότητα του ΘΕΠΑΝ
Θαυμάσατε το πώς ο δήμος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του επί του ΘΕΠΑΝ;
Τα απίστευτα της γνωμοδότησης παραίτησης του δήμου από την ιδιοκτησία του ΘΕΠΑΝ
Πώς η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το ΘΕΠΑΝ;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ