Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΗ εισήγηση της παραίτησης του δήμου από την κυριότητα του ΘΕΠΑΝ

Η εισήγηση της παραίτησης του δήμου από την κυριότητα του ΘΕΠΑΝ

Στις 26 Ιουνίου 2012 ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Κορδελιού Ευόσμου εισηγήθηκε την απόσυρση της ένστασης που είχε κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου στην απόφαση του Κτηματολογίου να αναγνωρίσει την κυριότητα της Εκκλησίας επί του ακινήτου του Θεματικού Ευρυζωνικού Πάρκου Κορδελιού Ευόσμου (παλιά κοιμητήρια).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο ΕΚΤΟΣ θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

«Δια της παρούσης εισηγούμαστε την ανάκληση δήλωσης του 190340001011086899 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΕΚ 190340512001 ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 19034000100845039, την παραίτηση του περιεχομένου της και την αναγνώριση της κυριότητας του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος επί του ακινήτου με ΚΑΕΚ 19034512001. Το συγκεκριμένο δικαίωμα με κωδικό ιδιοκτησίας 190340001011086899 και ΚΑΕΚ 190340512001 αφορά τον χώρο του ΘΕΠΑΝ στο Ο.Τ 87Α εμβαδού 7000 m2 το οποίο ο δήμος Κορδελιού δήλωσε μεταξύ άλλων, ως ιδιοκτησία του, κατά την περίοδο των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με την Αριθ. Πρωτ. 19034000100845039 δήλωση.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το δικαίωμα του Δήμου δηλώθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο, με το υπ αρίθ. 694/41 έγγραφο του Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, το πρακτικό απόφασης παραχώρησης της 26ης Μαΐου 1940 της εκκλησιαστικής επιτροπής Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου με την αριθ. 29/42411/ΠΣΚ/934/5-9-2006 (ΦΕΚ ΑΑΠ 33/4-10-06) Απόφαση νομάρχη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 87Α και 87Β του Δ. Ελευθερίου-Κορδελιού.

Το δικαίωμα από την πλευρά της Εκκλησίας δηλώθηκε με την 18206/13-01-77 Συμβολαιογραφική πράξη συναίνεσης (Υποθ. Θεσ/νίκης τόμος 954 αριθ. 256 ημ/ναι 20-1-77) σε συνδυασμό με το αρθ. 7 του Ν3800/1957.

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Το δικαίωμα του Δήμου απορρίφθηκε κατά την επεξεργασία των δηλώσεων και δεν συμπεριλήφθηκε στα εγκεκριμένα δικαιώματα του Δήμου κατά την πρώτης ανάρτησης. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου το δικαίωμα απορρίφθηκε λόγω ύπαρξης ισχυρότερου τίτλου τρίτου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τη ανάλυση των απορριφθέντων “ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 318 ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΈΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 18206/13-1- 1977 ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3800/1957”

Στη συνέχεια για το συγκεκριμένο απορριφθέν δικαίωμα υποβλήθηκε η υπ. Αρίθ. Πρωτ. 19034/763 ένσταση του άρθ. 7 του Ν2308/95 η οποία και θα εξεταστεί από την επιτροπή του Κτηματολογίου .

Κατά την εξέταση της ένστασης και προκειμένου να επικρατήσει το δικαίωμα του Δήμου επί του ακινήτου πρέπει να προσκομιστούν νέα, επιπλέον στοιχεία, για την τεκμηρίωση του δικαιώματος του Δήμου επί του ακινήτου εκτός από αυτά που έχουν ήδη προσκομιστεί κατά την δήλωση του δικαιώματος .

Τέτοια στοιχεία δεν έχουν βρεθεί, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν βέβαιη η απόρριψη της ενστάσεως από την επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου.

Πέραν των παραπάνω ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος προκειμένου ο τελευταίος να παραχωρήσει τη χρήση του χώρου στο Δήμο, για την οποία προαπαιτείται η παραίτηση του Δήμου από το δικαίωμα κυριότητας».

Τα έντονα μαύρα γράμματα είναι υπογραμμίσεις που έγιναν από την εφημερίδα σε σημεία που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον.

Θαυμάσατε το πώς ο δήμος παραιτήθηκε των δικαιωμάτων του επί του ΘΕΠΑΝ;
Οι λόγοι ακύρωσης της απόφασης να μην γίνει ένσταση για το ΘΕΠΑΝ
Τα απίστευτα της γνωμοδότησης παραίτησης του δήμου από την ιδιοκτησία του ΘΕΠΑΝ
Πώς η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το ΘΕΠΑΝ;
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ