10 φορές ξεπεράστηκε το Φεβρουάριο του 2023 η οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10

Κατά τον Φεβρουάριο του 2023 η οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 ξεπεράστηκε 10 φορές. Αναλυτικά οι τιμές των PM 10 του Φεβρουαρίου του 2023 από το σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού είναι οι παρακάτω: 2/2/2023              63 μg/m3 16/2/2023            73 μg/m3 17/2/2023            88 μg/m3 18/2/2023             71 μg/m3 19/2/2023              56 μg/m3 22/2/2023              59 μg/m3 … Συνεχίστε να διαβάζετε το 10 φορές ξεπεράστηκε το Φεβρουάριο του 2023 η οριακή τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια PM10.