Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ  ΤΟ  ΘΕΠΑΝ

Μελετώντας τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της καθοριστικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2021 διαπίστωσα ότι εκεί έγινε αναφορά περί καταπάτησης δημοτικών χώρων από την εκκλησία και επιπρόσθετα ότι ένα ή δύο από αυτά τα οικόπεδα ήταν προορισμένα για σχολεία.

Μάλιστα στην ίδια συνεδρίαση έγινε λόγος και για ανταλλαγή του ΘΕΠΑΝ με αυτά τα οικόπεδα. Βέβαια η υπόθεση του ΘΕΠΑΝ έχει πάρει το δρόμο της.

Για τις άλλες καταπατήσεις, όμως, και παρότι έχουν περάσει τόσοι μήνες από τότε,  χωρίς να έχουν αμφισβητηθεί αυτοί οι ισχυρισμοί, γιατί το Δ.Σ. δεν συζήτησε το θέμα της διεκδίκησής τους;

Μήπως, όπως και στην περίπτωση του ΘΕΠΑΝ, δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων ώστε να προκληθεί σύγκλιση του Δ.Σ.;

Εάν υπάρχει διάθεση διεκδίκησης γιατί δεν ενημερώνονται οι πολίτες ώστε οι ευαισθητοποιημένοι δημότες με τις υπογραφές τους να απαιτήσουν τη συζήτηση του θέματος αυτού στο Δ.Σ.;

Οι επικεφαλής των παρατάξεων θα πρέπει να τοποθετηθούν δημόσια για να ενημερωθούμε για τις προθέσεις τους.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να επισημάνω το έλλειμμα πληροφόρησης που υπάρχει στο Δήμο μας. Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ Δ.Σ. και κοινωνίας.

Προτείνω κάθε μήνα οι παρατάξεις να βγάζουν από ένα δελτίο τύπου το οποίο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της κάθε μιας να το τοιχοκολλούν σε κεντρικά σημεία και παράλληλα να το διακινούν στις αγορές του Δήμου. Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται η πληροφόρηση των δημοτών για τα σημαντικά θέματα, ποια η θέση των Δημοτικών Συμβούλων για κάθε θέμα, θα γίνεται διάλογος, θα αφουγκράζονται οι αιρετοί τον παλμό της κοινωνίας. Άλλωστε αυτή δεν είναι και έννοια της Δημοκρατίας;

Υ.Γ.

Όπως οι επικεφαλής των παρατάξεων έτσι και οι υποψήφιοι/ες Δήμαρχοι πρέπει να πάρουν θέση στο ζήτημα της διεκδίκησης της Δημοτικής Περιουσίας.

Άρης Μπιτσώρης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ