Η διοίκηση Μανδαλιανού δεν προσπαθεί να κρατήσει το ΘΕΠΑΝ στην ιδιοκτησία του δήμου

Η διοίκηση Μανδαλιανού δεν κάνει ενέργειες για να κρατήσει το ΘΕΠΑΝ στην ιδιοκτησία του δήμου. Η διοίκηση Μανδαλιανού κάνει ενέργειες για να αποφύγει τις ποινικές ευθύνες όταν το ΘΕΠΑΝ θα χαθεί οριστικά. Οι ενέργειες της διοίκησης Μανδαλιανού δεν είναι για να σώσει το ΘΕΠΑΝ. Είναι για να σώσει τον εαυτό της. Η διοίκηση Μανδαλιανού έχει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η διοίκηση Μανδαλιανού δεν προσπαθεί να κρατήσει το ΘΕΠΑΝ στην ιδιοκτησία του δήμου.