ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Η  Αντιδήμαρχος Πρασίνου ζήτησε εθελοντές για τα πάρκα, για πλατείες, για τις πράσινες γωνιές, *** γιατί ελλείψει εργαζομένων τα φυτά θα ξεραθούν και οι χώροι απ’ τα  σκουπίδια πρέπει να καθαριστούν. *** Μια τριάδα εκ συμβούλων είπε ότι υιοθετεί το ΘΕΠΑΝ, τα κοιμητήρια∙ η επιθυμία δεκτή. *** Σήμερα έξι Οκτώβρη, Πέμπτη, δέκα ακριβώς δίχως αγιασμό, … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ.