Όταν οι «ώριμες» μελέτες καθυστερούν να υλοποιηθούν…

Με τον παρακάτω τρόπο σχολίασε ο πρώην αντιδήμαρχος, Μιχάλης Χωραφάς, το δημοσίευμα της «Αγκίδας» με τίτλο «Ευτυχώς αντικαταστάθηκε ο Κώστας Σωτηράκης από τον Χρήστο Ταξίδη»: «Αφορμής δοθείσης θα πρόσθετα ενισχυτικά… Με την ιδιότητα του τεχνολόγου γεωπόνου αφ’ ενός και αυτήν του πρώην Αντιδημάρχου τεχνικών έργων… Όταν οι ” ώριμες” μελέτες… καθυστερούν να υλοποιηθούν σε έργα… … Συνεχίστε να διαβάζετε το Όταν οι «ώριμες» μελέτες καθυστερούν να υλοποιηθούν….