Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ανακοίνωση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου, υποβάλλοντας τη συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης 32788/28-07-2022 και τα σχετικά δικαιολογητικά από το Σάββατο 30/07/2022  και ώρα  00:00 π.μ. έως και την Παρασκευή  12/08/2022 και ώρα 23:59μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Αιτήσεις με ημερομηνία και ώρα εκτός του προβλεπόμενου άνω χρονικού διαστήματος  θα απορριφθούν ως εκπρόθεσμες.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • 1. Μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Προσοχή! Απαιτείται φυσική υπογραφή.
 • 2. Στο πεδίο εμπειρία, να αναφέρεταιμόνοη χρονική περίοδος απασχόλησης σεαντίστοιχη θέση (σχολικοί καθαριστές/στριες), που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου
 • 3. Για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και για τα δικαιολογητικά που απαραιτήτως θα την συνοδεύουν να ληφθεί υπόψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ.

 • 1. Συνδεθείτε με τους κωδικούς taxis πατώντας εδώ
 • 2. Κάντε κλίκ στην αίτηση ακολουθώντας την παρακάτω διαδρομή:
 • ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Αίτηση για πρόσληψη προσωπικού καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023
 • Συμπληρώστε στα αντίστοιχα πεδία το e-mail στο οποίο επιθυμείτε να λάβετε την επιβεβαίωση καταγραφής της αίτησής σας και στο οποίο θα σας αποσταλεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο της αίτησης. Δηλώστε τη συναίνεση σας τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτί.
 • Πατήστε Εγγραφή. (Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγγραφεί κάντε μόνο είσοδο με τους κωδικούς taxis)
 • Καταχωρείστε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία.
 • Τσεκάρετε τα κουτάκια της αίτησης και της ταυτότητας και στο πεδίο δίπλα μεταφορτώστε τα έγγραφα της αίτησης και της ταυτότητας αντίστοιχα. Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά.
 • Τσεκάρετε κατά περίπτωση το κουτάκι (εμπειρία, τριτεκνία, μονογονέας κλπ) και δίπλα μεταφορτώστε τα αντίστοιχα έγγραφα προς απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων (βεβαίωση προϋπηρεσίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, υπεύθυνες δηλώσεις, δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά ΑΣΠΕ κλπ). Η μεταφόρτωση αρχείων είναι υποχρεωτική προκειμένου να γίνει υποβολή του αιτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να μοριοδοτηθούν τα κριτήρια κατά περίπτωση, είναι απαραίτητο να ανεβούν στην πλατφόρμα τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα που συνοδεύει την ανακοίνωση. Διαβάστε προσεκτικά το Παράρτημα.

Για κάθε άλλη πληροφορία απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313302198, 2313302192.

pdf Ανακοίνωση 699.67 Kb

doc Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 32.46 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ