Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕρώτηση για το ΘΕΠΑΝ στους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Ερώτηση για το ΘΕΠΑΝ στους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η παρακάτω ερώτηση με θέμα την απόδοση του Θεματικού Ευρυζωνικού Πάρκου Νεολαίας Ελευθερίου Κορδελιού στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Στο πάρκο του Αγίου Ανδρέα ή πάρκο Κατσαντώνη ή «ΘΕΠΑΝ» (Θεματικό Ευρυζωνικό Πάρκο Νεολαίας) του Δήμου Ευόσμου-Κορδελιού λειτουργούσαν μέχρι το 1986 τα κοιμητήρια της κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού του τότε Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού. Σήμερα στα 7 στρέμματα του πάρκου έχει κτιριακές κατασκευές οι οποίες στεγάζουν ένα ΚΔΑΠ, μια αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς επίσης και ένα υπαίθριο θεατράκι.

Το 1977, σε άσχετο χρόνο, ο πρόεδρος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέου Κορδελιού εμφανίστηκε σε συμβολαιογράφο της Θεσσαλονίκης και δήλωσε ότι το παρόν οικόπεδο ήταν στην κατοχή της εκκλησίας αδιαταράκτως και αδιαλείπτως. Αυτή την εξέλιξη η Ι. Μητρόπολη την κράτησε κρυφή μέχρι το 2011 οπότε και γίνεται γνωστή με αφορμή την δημοσίευση των δικαιωμάτων του κτηματολογίου στο Κορδελιό.

Όλο αυτό το διάστημα από τη λήξη χρήσης του χώρου ως κοιμητήρια, καμιά δημοτική αρχή δεν πήρε μέτρα για να διασφαλίσει την περιουσία του Δήμου.  Στις 16/12/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού πήρε ομόφωνη απόφαση να ζητήσει την παραχώρηση του αγροτεμαχίου 318, διαθέσιμου του Υπουργείου Γεωργίας, στον Δήμο. Στις 12/1/2010 έστειλαν το αίτημα του δήμου με Αρ.Πρωτ 445/12-1-2010.

Στις 5/3/2010 απάντησε η Διεύθυνση Γεωργίας με Αρ. Πρωτ.1077 στον Δήμο ότι η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων γίνεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού και με την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν μέσα σε αυτές δεν θα έχουν άμεσο ή έμμεσο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αυτήν την διευκρίνηση την έκανε γιατί στο χώρο λειτουργούσε με δημοπρασία κυλικείο, δηλαδή υπήρχε επιχειρηματική δραστηριότητα οπότε παρέπεμπε τον δήμο, σε περίπτωση που δεν έθετε τέλος στην επαγγελματική δραστηριότητα, στη λύση της αποζημίωσης στο ύψος του 50% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, προκειμένου αυτό να περιέλθει στην κυριότητα του δήμου.

Από της 1/1/2011 με βάση το νόμο Καλλικράτη για τη συνένωση Δήμων, ο νέος Δήμος που δημιουργήθηκε και “κληρονόμησε” το πρόβλημα ήταν ο Δήμος Κορδελιού Εύοσμου. Στις 11/8/2011 με Αρ. Πρωτ. 19034/763 η υπηρεσία του Δήμου, ως όφειλε, κατέθεσε ένσταση στο Εθνικό Κτηματολόγιο και ζήτησε την καταχώρηση του ακινήτου στον Δήμο, επειδή η Υπηρεσία του Κτηματολογίου αποδέχτηκε τη συμβολαιογραφική δήλωση του προέδρου του εκκλησιαστικού συμβουλίου κατά το 1977 και καταχώρησε το χώρο στην Εκκλησία κι όχι στο Δήμο.

Στις 16/11/2011, κατά της διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και στο θέμα 45 «Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του επιχειρηματικού προγράμματος Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 …… για την έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα και υποβολής πρότασης με τίτλο Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοικτού χώρου πάρκου Κατσαντώνη», αποφάσισε α. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος β. εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο ώστε να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υπογραφή και υποβολή της πρότασης. Επίσης, κατά την απομαγνητοφώνησητου συμβουλίου δεν προκύπτει καμιά ενημέρωση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου και σε κάθε περίπτωση δεν αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράψει στις 20/11/2011 Μνημόνιο Συνεργασίας  με την εκκλησία στο οποίο κατά ουσία αναγνωρίζει ότι το παρόν οικόπεδο είναι ιδιοκτησία της εκκλησίας (η ίδια διοίκηση το 2009 είχε ζητήσει και ήξερε ότι ανήκει στη Διεύθυνση Γεωργίας το ακίνητο με μοναδικό δικαιούχο για να εκδώσει τίτλο τον ίδιο τον Δήμο).

Στις 26/6/2012 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή του δήμου και αποφάσισε την ανάκληση της δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, καθώς επίσης και της αντίστοιχης ένστασης. Η εισήγηση συνοδευόταν από την απαράδεκτη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, ο οποίος αποδέχτηκε την εμφάνιση και δήλωση του ιερωμένου στον συμβολαιογράφο ως συμβόλαιο ιδιοκτησίας.

Στις 17/7/2012 με το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 52163 κατά τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω απόφασης, η Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε την ανάκληση δήλωσης στο κτηματολόγιο με ταυτόχρονη ανάκληση της ένστασης και μάλιστα σημείωνε ότι  «ο Δήμος προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία του με τρόπο επιμελή και αποδοτικό, η παραίτηση δε από το δικαίωμα της ένστασης σχετικά με την διεκδίκηση και απόδειξη της κυριότητας του επί ακινήτου μπορεί να θεωρηθεί μη επιμελής και αποδοτική διαχείριση της περιουσίας του». Παρόλα αυτά, ο δήμος δεν προέβη σε καμιά ενέργεια και δια της αδράνειας προσπαθούσε να χάσει δημοτική περιουσία και μάλιστα μεγάλης αξίας.

Το ίδιο συνέχισε να κάνει και η επόμενη διοίκηση μιας και στις δύο εξώδικες οχλήσεις της εκκλησίας στις 18/8/2015 και 14/9/2015 δεν απάντησε και δεν πήρε θέση ούτε δημοσιοποίησε γιατί δεν ήθελε να έρθει σε αντιδικία με την Εκκλησία.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2021, πρώτο θέμα ήταν «Διερεύνηση-κατοχύρωση των δικαιωμάτων του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, πολιτικά και νομικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου των παλαιών Κοιμητηρίων του Ελευθερίου-Κορδελιού», το οποίο προκάλεσαν κάτοικοι του Κορδελιού συγκεντρώνοντας υπογραφές. Η γνωμοδότηση που συνόδευε το θέμα του επί παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο προβληματική, αφού έλαβε υπόψη μόνο τα εξής :

  1. Την υπ’ αριθ μ. 18286/13-1-1977 Συμβολαιογραφική Πράξη συναίνεσης δυνάμει του άρθρου 7 ν. 3800/ 1957 με το συνημμένο σε αυτό πιστοποιητικό μεταγραφής
  2. Την υπ’ αριθμ. 2768582/2014 δήλωση τακτοποίησης αυθαιρέτων
  3. Αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου με ΚΑΕΚ 190340512001/0/0 και
  4. Την τεχνική έκθεση του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Στέργιου Βολιώτη.

Έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία αξιολογείται ότι δεν είναι δόκιμη μια διεκδίκηση της αλλαγής του ιδιοκτησιακού για το παρόν ακίνητο.

Να σημειωθεί ότι με νέα αποδεικτικά στοιχεία, που προσκόμισε  ο Δημοτικός συνδυασμός της «Λαϊκής Συσπείρωσης Ευόσμου Κορδελιού» και οποία τα βρήκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου, επανήλθε το θέμα ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε ομόφωνα την αναζήτηση του τίτλου από την Διεύθυνση Γεωργίας στις 22/12/2021 σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του επί παγία αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου, ο οποίος γνωμοδοτούσε κατ’ ουσία αρνητικά.

Με μεγάλη καθυστέρηση έστειλε ο Δήμος το αίτημα στη Διεύθυνση Γεωργίας 21/2/2022 με Αρ. Πρωτ. 7206 (20) και από τότε δεν υπάρχει η παραμικρή  εξέλιξη.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

  • Να μην απολεστεί δημοτική περιουσία μεγάλης αξίας εξαιτίας πράξεων ή παραλήψεων των έως και σήμερα Δημοτικών Διοικήσεων .
  • Να δοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του «ΘΕΠΑΝ» άμεσα στο Δήμο Ευόσμου-Κορδελιού ώστε να μην δημιουργηθεί κίνδυνος να χαθεί το ακίνητο εξαιτίας του κλεισίματος του Κτηματολογίου στο τέλος του έτους.
  • Τις πράξεις ή παραλείψεις αιρετών που οδήγησαν το θέμα του «ΘΕΠΑΝ» σε αυτό το σημείο.

Την ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Δελής Γιάννης, Κατσώτης Χρήστος και Στολτίδης Λεωνίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ