Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ στο ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Ανακοίνωση του Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών περί

«Μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ακινήτων που διέκοψαν την  ηλεκτροδότηση τους»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν απαλλάσσονται από ΤΑΠ και ΔΤ τα μη Ηλεκτροδοτούμενα Ακίνητα και τα Ακίνητα στα οποία έχει γίνει διακοπή Ηλεκτροδότησης

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου εφιστά την προσοχή και ενημερώνει στους ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και ακινήτων που έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησής τους, ότι οφείλουν να δηλώσουν στο Τμήμα Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών  τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους καθώς και όσα ακίνητα έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησής τους,  λαμβάνοντα υπόψη τα εξής:

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 24 του  Ν.2130/1993 τα ακίνητα που στερούνται ηλεκτρικού ρεύματος (είτε δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ, είτε διέκοψαν την ηλεκτροδότηση τους)  ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ  από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να δηλώνουν τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα  και  όσα ακίνητα διέκοψαν την ηλεκτροδότησή τους εντός διμήνου στο Δήμο ώστε να προβεί  στον υπολογισμό  του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και τον καταλογισμό του στους πραγματικούς υπόχρεους: ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτες κ.λ.π. (Ν.25/75 και άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3345/2005 & άρθρο 24 παρ.3 του Ν.2130/1993).

Η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ή ακίνητου που διέκοψε την  ηλεκτροδότησή του επιφέρει καταλογισμό Τ.Α.Π. (σε βάρος του ιδιοκτήτη, άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) με την επιβολή προστίμου 200% (άρθρο19 Ν.1080/1980) από την ημερομηνία διακοπής ως ημερομηνία δήλωσης.

Β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138)  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή  ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο, ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο». Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται χωρίς να ηλεκτροδοτείται, υπόχρεος για την καταβολή των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) είναι ο χρήστης (μισθωτής: άρθρο 21 παρ.5 Β.Δ. 24/9-20/10-58 ή ιδιοκτήτης: άρθρο 4 Ν.429/1976).

Σημειώνεται πως μόνο για τα νεοαναγειρόμενα ακίνητα υπάρχει ατέλεια στον ιδιοκτήτη (εφ’όσον δεν ηλεκτροδοτούνται) για περίοδο επτά ετών από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου & τη Δήλωση  Διακοπής Ηλεκτροδότησης  στο σύνδεσμο:

http://www.kordelio-evosmos.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=7353&Itemid=977

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ