Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑνακοίνωση του Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ανακοίνωση του Τμήματος Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 για τους ιδιοκτήτες κατοικιών και οικοπέδων η προθεσμία υποβολής  δήλωσης διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους (αρθ.18, Ν4915/2022).

Σύμφωνα με το άρθ.18 του Ν 4915/2022 οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι – τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

Οι υποβάλλοντες δήλωση  υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1ης.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος. κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων (άρθρ. 73 του β.δ. της 24.9/20.10.1958 (Α’ 171), άρθρ. 2 και 5 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), αρθρ.2 του Ν. 429/1976 (Α’ 235), του άρθρ.10 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και του άρθρ. 24 του Ν. 2130/1993).

H υποβολή της δήλωσης δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη προσέλευση των δημοτών στον Δήμο, λόγω της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.grμέσω της οποίας μπορούν οι ιδιοκτήτες να προβούν στην άμεση τακτοποίηση των αδήλωτων τετραγωνικών των ακινήτων τους.

Κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί με τους κωδικούς του TAXISnet να εισέρχεται στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και να δηλώνει υπεύθυνα στον οικείο δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη. Το εμβαδόν που δηλώνεται πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9.

Πληροφορίες: Τμήμα Προσόδων Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, τηλέφωνα: 2313 302256 & 2313 302154.

Δείτε το άρθρο 18 του Ν 4915/2022 εδώ (παραπομπή στο άρθρο του νόμου)

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ