Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΚαθορισμός τελών καθαριότητας, φωτισμού και Δημοτικού φόρου έτους 2022 στο δήμο Κορδελιού...

Καθορισμός τελών καθαριότητας, φωτισμού και Δημοτικού φόρου έτους 2022 στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Με την αριθ. 352/2021 (ΑΔΑ:ΨΥΔΩΩΛΒ-Ι22) του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου καθορίστηκαν οι συντελεστές  τελών καθαριότητας , φωτισμού και  Δημοτικού φόρου έτους 2022 με  οριζόντια μείωση   των τελών κατά 10% σε όλες τις ζώνες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου όπως παρακάτω:
1. για τον πρώτο γενικό συντελεστή και για την οικιακή χρήση από 1,22 €/τ.μ. σε 1,10 €/τ.μ.
2. για τον τρίτο γενικό συντελεστή και για ακίνητα στα οποία ασκείται πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα από 2,58 €/τ.μ. για την γενική χρήση όπως ίσχυαν οι κατηγορίες σε 2,32 €/τ.μ.

Μετά τα ανωτέρω οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικού φόρου και του ειδικού τέλους για το έτος 2022, έχουν ως εξής :

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ  ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ

Ειδικός Συντελεστής Γεωγραφικής  ζώνης Α΄

Ειδικός Συντελεστής Γεωγραφικής ζώνης Β΄

Α. Γενικός Συντελεστής ο οποίος αφορά αποκλειστικά σε κατοικίες (οικίες, κοινόχρηστα πολυκατοικιών)

       1,10 €

       0,99 €

Α1.Ειδικός συντελεστής για τις κατοικίες και τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

       1,10 €

       0,99 €

Α2.Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια των κατοικιών, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι, ΚΘΣ

       0,55 €

       0,50 €

Β .Γενικός Συντελεστής ο οποίος αφορά σε ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (φιλανθρωπικά ιδρύματα)

       1,00 €

       0,85 €

                                                                                              

Γ. Γενικός συντελεστής για ακίνητα στα οποία ασκείται πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα

       2,32 €

       2,13 €

Γ1. Ειδικός συντελεστής για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Επαγγελματικοί χώροι με χρήση κατάστημα, βιοτεχνία, γραφείο, ιατρείο, κ .α)

       2,32 €

       2,13 €

Γ2. Ειδικός συντελεστής για τους επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης και τους υποσταθμούς (Επαγγελματικοί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων)

       1,97 €

       1,77 €

Γ3.Ειδικός συντελεστής για τα υπόγεια και τα πατάρια, τα οποία αποτελούν βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι των καταστημάτων, ΚΘΣ

       1,16 €

       1,06 €

Γ4.Ειδικός συντελεστής για τους ακάλυπτους μη στεγασμένους χώρους  (Εργοτάξια, κ.λ.π.)

       0,54 €

      0,50 €

 

Η χρέωση των τελών µη ηλεκτροδοτούμενων και χρησιμοποιούμενων ακίνητων θα γίνεται µε τις ίδιες τιμές που ισχύουν για τα ηλεκτροδοτούμενα, ανάλογα µε την γεωγραφική ζώνη που ανήκουν και την χρήση τους. Η χορήγηση των ειδικών συντελεστών θα δίνεται κατόπιν προσκόμισης ανάλογων δικαιολογητικών κατά περίπτωση και η εφαρμογή τους δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δύναται να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνεται η χρήση του χώρου από μεικτά κλιμάκια εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του δήμου. Η χρέωση των τελών των ακίνητων εκτός σχεδίου πόλεως θα γίνεται µε τις τιμές όπως αυτές έχουν καθορισθεί με την ΑΔΣ 409/2011 ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΒ-8Σ6

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Για τους στεγασμένους χώρους

Για τους μη στεγασμένους χώρους

Δημοτικός Φόρος 

 

0,21 €/τμ.

0,105 €/τ.μ.

Ειδικό τέλος

 

0,05 €/τμ

0,025 €/τ.μ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ και ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ πάνω από 1.000 τ.μ.

Α. Για τους στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)   

Από 1.001 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 35% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1 μέχρι 1000 τ.μ.    
Για ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 60% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1000 τ.μ. (πργ. 1 άρθρ. 5 του Ν.1080/80) 

Β. Για τους μη στεγασμένους χώρους (μεγάλα ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας)   

Από 1.001 έως 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 50% με την οριζόμενη τιμή του τρίτου γενικού συντελεστή από 1 μέχρι 1000 τ.μ. 
Για ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. ποσοστό μείωσης εμβαδού 30% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1000τ.μ. (εδαφ. Β΄πργ. 1 άρθρ. 5 του Ν.1080/80). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Μείωση 50% στις Πολύτεκνες, Τρίτεκνες και στις Μονογονεϊκές Οικογένειες.
Μείωση 50% στους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 67%
Πλήρης απαλλαγή για ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Πλήρης απαλλαγή των απόρων 

Συντελεστές που θα κοινοποιηθούν στη ΔΕΔΔΗΕ και θα έχουν εφαρμογή  από 1η Ιανουαρίου 2022 είναι:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Για τους

στεγασμένους χώρους

Για τους

μη στεγασμένους χώρους

Δημοτικός Φόρος

0,21€/τμ.

0,105 €/τ.μ.

Ειδικό τέλος

0,05 €/τμ

0,025 €/τ.μ.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.429/76, στη ∆Ε∆∆ΗΕ κοινοποιούνται µόνο δύο (2) συντελεστές, ένας για τις κατοικίες και ένας για τις επαγγελματικές στέγες οπότε οι δύο γενικοί συντελεστές Δημοτικών Τελών (∆.Τ.) για τα ακίνητα του Δήμου που θα κοινοποιηθούν στη  ∆Ε∆∆ΗΕ είναι οι εξής:

1. Συντελεστής για τις κατοικίες

               1,10€/τ.μ

2. Συντελεστής για χώρους άλλης χρήσης 

2,32 €/τ.μ.

3. Συντελεστής Δημοτικού Φόρου

0,26 €/τ.μ.

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ