Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΑΙΡΕΤΙΚΑΗ σύμβαση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου με την ΕΤΑΔ είναι η ίδια...

Η σύμβαση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου με την ΕΤΑΔ είναι η ίδια με τη σύμβαση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο τρόπος που το Δημοτικό Συμβούλιο Κορδελιού Ευόσμου ψήφισε τη σύναψη σύμβασης με την ΕΤΑΔ, με σκοπό την παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος (μίσθωσης) του Α.Κ. 10247/Α ακινήτου (Αθλητικό Πάρκο  Πρώην στρ. Παπακυριαζή) και ο τρόπος που το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων Μενεμένης ψήφισε τη σύναψη σύμβασης με την ΕΤΑΔ για το ακίνητο Α.Κ. 5749 (πρώην Στρατόπεδο «Μέγας Αλέξανδρος») που περιλαμβάνει το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Απόστολος Αστρεινίδης» και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (ΕΑΚ) «Μέγας Αλέξανδρος», ήταν ο ίδιος. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα (10) έτη από την έγκριση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρίας. Ορίζεται ετήσιο μίσθωμα και ισούται με το ήμισυ (50%) επί των εσόδων που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του παραχωρημένου τμήματος του ακινήτου υπέρ της ΕΤΑΔ.

Τελικά ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης δεν πήρε κάτι διαφορετικό από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Δυστυχώς η διοίκηση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου δεν φρόντισε να έχει κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2021 την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμπελοκήπων Μενεμένης ώστε να γίνει γνωστή η σύμβαση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με την ΕΤΑΔ. Το Δελτίο Τύπου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης δεν διευκρίνιζε ότι η παραχώρηση γίνεται με ετήσιο μίσθωμα που ισούται με το ήμισυ (50%) επί των εσόδων που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του παραχωρημένου τμήματος του ακινήτου υπέρ της ΕΤΑΔ, έστω κι αν σ’ αυτήν τη φάση ο δήμος δεν έχει έσοδα από το ακίνητο οπότε δεν θα αποδίδει και τίποτε στην ΕΤΑΔ.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ο δήμος Κορδελιού Ευόσμου θα έπρεπε να ψηφίσει ότι ψήφισε ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορδελιού Ευόσμου ακούστηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους πολλές ενστάσεις για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ακούστηκε ότι με τον τρόπο αυτό ο δήμος αναγνωρίζει ότι δεν έχει καμία κυριότητα επί του ακινήτου και στο μέλλον δεν θα μπορεί να το διεκδικήσει.

Τα γήπεδα στον συγκεκριμένο χώρο φτιάχτηκαν με χρήματα του πρώην δήμου Ευόσμου, συντηρούνταν από εκείνον και συνεχίζουν να συντηρούνται από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Τα γήπεδα αυτά δεν περιήλθαν στον δήμο εξαιτίας της ολιγωρίας προηγούμενων διοικήσεων. Οι ενστάσεις που έθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι του δήμου Κορδελιού Ευόσμου ήταν εύλογες, ασχέτως με το τι τελικά ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων Μενεμένης.

Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι η έναντι ανταλλάγματος παραχώρηση του ακινήτου δεν αποτελεί μονόδρομο, με βάση τον από 27 Ιανουαρίου 2016 Κανονισμό Εκμισθώσεων, Μισθώσεων, Παραχωρήσεων, Εκποιήσεων, Ανταλλαγών, Αγορών και Αντιπαροχών της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. ο οποίος ορίζει στην παρ. 2 του άρθρου 1 ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού καθορίζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) (…) ια) “Κινητά ή και ακίνητα που διοικεί, διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται η εταιρεία για λογαριασμό της”: i) τα ακίνητα κυριότητας της Εταιρείας (…)», στο άρθρο 8 ότι: «Η Εταιρεία μπορεί να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων (…) για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, Α) (…) Γ) σε ΟΤΑ, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: Γ1. Άνευ ανταλλάγματος (…) Γ2. Έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση οικονομικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των Δήμων για την ανάπλαση κοινοχρήστων ή κοινωφελών χώρων ή άλλες περιβαλλοντικού χαρακτήρα επεμβάσεις, την εν γένει ανάπτυξη ή συντήρηση έργων, την υποστήριξη των λειτουργιών τους και τη συμβολή στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ