Τελευταία

  ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ

  04-11-2021
  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόθεση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ΠΕ Ιατρών- Παιδιάτρων, για την υλοποίηση της Χρηματοδοτούμενης δράσης : «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022.
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα, από την υπ.αριθμ 45694/04-11-2021 Ανακοίνωση, δικαιολογητικά  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 05/11/2021 και λήγει στις 09/11/2021.

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. 

   pdf Ανακοίνωση 693.13 Kb

   doc Αίτηση 28.00 Kb

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login