Τελευταία

  Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας για πρόσληψη 50 καθαριστριών στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  26-09-2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (50 Θέσεις) ΚΩΔ 104

  Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει τον αναμορφωμένο πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της Ανακοίνωσης 17756/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΣΩΛΒ-7Ο9) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021

   για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – ΚΩΔ 104

  κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι για τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας  των λοιπών ειδικοτήτων της ανακοίνωσης, δεν έχουν προκύψει μεταβολές.

  Για την γνωστοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ.2313302128.

   pdf Αναμορφωμένος Πίνακας Αποτελεσμάτων ΥΕ Εργατών 190.00 Kb

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login