Τελευταία

  Αναμορφωμένοι Πίνακες Πρόσληψης Σχολικών Καθαριστριών διδακτικού έτους 2021-2022 στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  14-09-2021

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

    Ο Δήμαρχος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει τους αναμορφωμένους πίνακες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικά ενενήντα εννέα (99) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ως εξής:

  Καθαριστές/τριες σχολικών μονάδων με 5ωρη απασχόληση (93 άτομα)
   pdf Πίνακες

  Καθαριστές/τριες σχολικών μονάδων με 3ωρη απασχόληση (6 άτομα)
   pdf Πίνακες

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login