Τελευταία

  Ρύθμιση Οφειλών για φυσικά & νομικά πρόσωπα στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  10-09-2021
  Ρύθμιση Οφειλών για φυσικά & νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί επιπτώσεις λόγω covid 19 (Ν.  4764/20)
  Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου υπενθυμίζει ότι μέχρι τις 31/10/2021 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την υπαγωγή των οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού στη ρύθμιση του Ν. 4764/20, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που  έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του covid-19.
  Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν για την περίοδο από 15/2/2020  μέχρι 30/6/2021 και για οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 15/2/2020.
  Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές, εκτός από αυτές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου.

  Προϋποθέσεις για την ένταξη στον παραπάνω νόμο

  Τα Φυσικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή, β) είναι άνεργοι, γ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή στης Δημόσιας Αρχής.

  Τα νομικά πρόσωπα-επιχειρήσεις που εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 961Β/11-3-2021 (Ν. 18440/21)

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ

  – Για τα φυσικά πρόσωπα μικρότερο ποσό δόσης 20€

  – Για τα νομικά πρόσωπα μικρότερο ποσό δόσης 50€

  – Μέγιστος αριθμός δόσεων 100

  Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Ψηφιακές Υπηρεσίες”, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (https://dke.ctservices.gr/) μέχρι τις 31/10/2021. Με τους κωδικούς taxinet ο κάθε χρήστης κάνει εγγραφή και επιλέγει τη διαδρομή “Αίτηση για Υπαγωγή στη Ρύθμιση  4764/20”.

  Σημειώνεται ότι η καταβολή των δόσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (με e-banking ή με τραπεζική κατάθεση).

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Δημαρχείο Ευόσμου, 1ος όροφος, οδός Παύλου Μελά 24) τηλέφωνο : 2313 302158, 168.

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login