Τελευταία

    Κοιτώντας προσεχτικά πίσω από τη βλάστηση…

    01-09-2021

    Μεγάλο πράγμα η επαφή με το βουνό και τη φύση. Μεγάλο σχολείο για όλους και προπαντός για τα παιδιά. Τα μαθαίνει να συνυπάρχουν μαζί με τις μέλισσες, με τα φίδια, με τα ζώα, τα ζωύφια, τα ερπετά. Τα μαθαίνει να σέβονται τη φύση, τα μαθαίνει να κινούνται δίπλα σε μια μικρή λύκαινα, να χαίρονται που τη βλέπουν και να τη φωτογραφίζουν. Στο κέντρο της φωτογραφίας, πίσω από τη βλάστηση διακρίνεται μικρή λύκαινα.

    Σ.Μ.

    You must be logged in to post a comment Login