Τελευταία

  Η άρνηση έκδοσης οικοδομικών αδειών για την Ε΄ Συνοικία είναι νόμιμη;

  26-08-2021

  Νομοθετικό πλαίσιο, που να απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών στην Ε΄ Συνοικία του Ελευθερίου Κορδελιού ή σε οποιαδήποτε περιοχή του δήμου, δεν υπάρχει. Με βάση απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οδηγία SEVESO επιβάλει στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ληφθούν προστατευτικά μέτρα ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης, λαμβανομένων υπόψη των αποστάσεων, των χρήσεων γης κτλ. Η λήψη όμως αυτών των μέτρων, όπως και η νομοθέτηση μέτρων, είναι ευθύνη του κράτους και όχι των τοπικών αρχών.

  Αφού δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την έκδοση οικοδομικών αδειών και να εξηγεί την απαγόρευση, γιατί δεν εκδίδονται άδειες σε περιοχές του δήμου Κορδελιού Ευόσμου; Η άρνηση έκδοσης οικοδομικών αδειών σε περιοχές του δήμου Κορδελιού Ευόσμου είναι νόμιμη, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που τίθενται από την υπάρχουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις της περιοχής του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου; Η άρνηση έκδοσης οικοδομικής άδειας εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις δεν συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας; Η αδικαιολόγητη άρνηση έκδοσης οικοδομικής άδειας δεν δημιουργεί πειθαρχική ή ποινική ευθύνη;

  Το ατομικό δικαίωμα στην ιδιοκτησία δεν ισχύει στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου;

  You must be logged in to post a comment Login