Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΠροσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

Προσωρινά αποτελέσματα πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων Κορδελιού Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ. 32809/05-08-2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΥΕ καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων, συνολικά ενενήντα τριών (93) ατόμων μερικής απασχόλησης  πέντε ωρών ημερησίως και έξι (6) ατόμων μερικής απασχόλησης τριών ωρών ημερησίως.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 19/08/2021 εώς 20/08/2021. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από το Παράτημα της παρούσας ανακοίνωσης δικαιολογητικά, προς απόδειξη των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

 Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prokirixi@dke.gr.

 pdf Κατάταξη 3ωρο 96.70 Kb

 pdf Κατάταξη 5ωρο 104.67 Kb

 pdf Πίνακας Αιτούντων 46.26 Kb

 pdf Πίνακας Απορριπτέων 40.94 Kb

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ