Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟρθή επανάληψη των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2021

Ορθή επανάληψη των αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2021

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει την ορθή επανάληψη του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας της Ανακοίνωσης 17756/12-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6ΣΩΛΒ-7Ο9) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021 για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας – ΚΩΔ 104.

Κατά αυτού του πίνακα και μόνο, το δικαίωμα άσκησης ένστασης παρατείνεται εώς την 19/07/2021.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Για την γνωστοποίηση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τηλ.2313302128.

 pdf Πίνακας αποτελεσμάτων – ορθή επανάληψη 195.61 Kb

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ