Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΟδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου για Αποψίλωση Χόρτων σε...

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων στο δήμο Κορδελιού Ευόσμου για Αποψίλωση Χόρτων σε Ιδιωτικά Οικόπεδα

Στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης και της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη), το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου αποστέλλει, κάθε χρόνο,  ενημερωτικές επιστολές σχετικά με την υποχρέωση καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων από ξερά χόρτα και άλλα καυστά ή εκρήξιμα υλικά από τους ιδιοκτήτες τους κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου).

Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να αποψιλώσουν τα οικόπεδά τους εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Σε περίπτωση αδυναμίας αποψίλωσης των οικοπέδων τους, οι ιδιοκτήτες δύνανται να υποβάλουν αίτηση για καθαρισμό χόρτων στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στον καθαρισμό του οικοπέδου τους από τα χόρτα, χρεώνοντας τους το αντίστοιχο κόστος καθαρισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 262/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου   (ΑΔΑ: ΩΒΥ4ΩΛΒ-ΧΙΜ).

Η αίτηση προς τον Δήμο μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Διαδικτυακά, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου μας, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Μέσω της πλατφόρμας «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (https://dke.ctservices.gr/) η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου  (http://www.kordelio-evosmos.gr/) επιλέγετε «ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ» και «ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Σημειώνεται ότι η σύνδεση γίνεται με με κωδικούς taxisnet.(Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με τις ψηφιακές υπηρεσίες, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό).

Στη συνέχεια στο πλαίσιο κειμένου που θα εμφανιστεί θα αναγράψετε: «Παρακαλώ όπως προβείτε στον καθαρισμό των χόρτων στο οικόπεδο με κωδικό…….. (συμπληρώνετε τον κωδικό οικοπέδου, όπως αναφέρεται στην επιστολή που λάβατε)  που κατέχω με ποσοστό ………. και να χρεώσετε σε βάρος μου τη δαπάνη καθαρισμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό μου». Αν επιθυμείτε τον καθαρισμό μεγαλύτερου μέρους από το ποσοστό σας, θα πρέπει να αναγράψετε και τους συνιδιοκτήτες για τους οποίους θέλετε να αναλάβετε τη δαπάνη καθαρισμού. Αν επιθυμείτε να πληρώσετε για όλο το οικόπεδο τότε στο πλαίσιο κειμένου  θα αναγράψετε «………. και να χρεώσετε σε βάρος μου τη δαπάνη καθαρισμού όλου του οικοπέδου». Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση από μέρους σας ΑΦΜ, ΔΟΥ και στοιχείων επικοινωνίας (εκτός από τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας μπορείτε να σημειώσετε και ηλεκτρονική διεύθυνση -e-mail- ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά).

Αυτός που θα κάνει την αίτηση, θα χρεωθεί και το αντίστοιχο κόστος καθαρισμού.

  • Αποστέλλοντας στο email: perivallon@kordelio-evosmos.gr, χειρόγραφη αίτηση, η οποία θα φέρει απαραίτητα το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος. Στην αίτηση αυτή θα αναγράφονται όλα όσα αναγράφονται και στη διαδικτυακή αίτηση: στοιχεία αιτούντος (διεύθυνση – e-mail – τηλέφωνο – ΑΦΜ – ΔΟΥ), στοιχεία οικοπέδου (κωδικός οικοπέδου, τα μερίδια του οικοπέδου για τα οποία είναι επιθυμητός ο καθαρισμός του και η ανάληψη του αντίστοιχου κόστους από τον αιτούντα).

Μετά τον καθαρισμό, θα αποσταλεί από το Tμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στο e-mail ή στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώθηκε στην αίτηση, ενημερωτικό έγγραφο που θα αναφέρονται το ύψος της δαπάνης καθαρισμού και οι αριθμοί λογαριασμού του Δήμου, όπου μπορεί να κατατεθούν τα χρήματα που αναλογούν.

Πληροφορίες

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Τηλ. 2310559353-4

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ