Τελευταία

  Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών από τον δήμο Κορδελιού Ευόσμου

  26-06-2021

  “Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 338/23-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (Α.Δ.Α.: 680ΑΩΛΒ-6ΒΓ) μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Παροχής υπηρεσιών-Συμβουλών με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» για τις 28-06-2021. 

   pdf Αρ. αποφ. 338/2021

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login