Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΕΙΔΗΣΕΙΣΕπαναληπτική Πλειοδοτική Δημοπρασία από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Επαναληπτική Πλειοδοτική Δημοπρασία από το δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Επαναληπτική Πλειοδοτική  Δημοπρασία για Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, διακηρύσσει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 343/2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΣΩΛΒ-Α3Ζ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 102/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨΚΩΛΒ-ΤΣΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου:
Εκτίθεται σε  επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική Δημοπρασία: η εκποίηση κινητών πραγμάτων, άρθρο 2 της Διακήρυξης, και συγκεκριμένα: ομάδα 2 = απόβλητα λιπαντικά έλαια οχημάτων σε λίτρα και ομάδα 3 = ανακυκλώσιμες ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές εκτυπωτές κ.λπ. σε κιλά, που θα περισυλλεγούν από τα τμήματα του δήμου (παραγωγός), αλλά και από σημεία της εδαφικής του περιφέρειας (συλλέκτης), με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα ή εταιρεία.

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Ευόσμου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται, σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής εκτίμησης – καθορισμού αξίας:
  1. Για την δεύτερη ομάδα:  απόβλητα λιπαντικά έλαια οχημάτων      0,10€ / λίτρο
  2. Για την τρίτη ομάδα:   ανακυκλώσιμες ηλεκτρικές συσκευές           0,12€ /  κιλό

Οι όροι διακήρυξης είναι οι ίδιοι με της 1ης δημοπρασίας εκποίησης κινητών πραγμάτων, με εξαίρεση την ημερομηνία διεξαγωγής η οποία είναι αυτή της παρούσας περίληψης.
Οι όροι διακήρυξης είναι διαθέσιμοι στο Δημοτικό Κατάστημα Ευόσμου, στον 1ο όροφο στο τμήμα Διαχείρισης Προσόδων κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου: (www.kordelio-evosmos.gr) 

Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ