Τελευταία

  Ανακοίνωση του δήμου Κορδελιού Ευόσμου σύναψης μίσθωσης έργου για πέντε ιατρούς

  22-06-2021

  Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόθεση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων ΚΑΠΗ του δήμου για χρονικό διάστημα ενός έτους για τις ακόλουθες ειδικότητες:

  ΠΕ Ιατρών /Παθολόγων – 1 άτομο

  ΠΕ Ιατρών / Καρδιολόγων – 1 άτομο

  ΠΕ Ιατρών / Νευρολόγων – 1 άτομο

  ΠΕ Ιατρών /Ορθοπεδικών – 1 άτομο

  ΠΕ Ιατρών /Ουρολόγων – 1 άτομο

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα, από την υπ.αριθμ 25151/22-06-2021 Ανακοίνωση ΣΜΕ 3/2021, δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού, 1ος όροφος, Δημαρχείο Π.Μελά 24 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prokirixi@dke.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 23/06/2021 και λήγει στις 25/06/2021.
  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

  pdf Ανακοίνωση 1.03 Mb
  pdf Αίτηση 335.71 Kb / doc Αίτηση 28.00 Kb
  pdf Υπεύθυνη Δήλωση 389.47 Kb / doc Υπεύθυνη Δήλωση 46.00 Kb

  Από την ιστοσελίδα του δήμου Κορδελιού Ευόσμου

  You must be logged in to post a comment Login