Τελευταία

    «Λέμε  όχι στην εγκατάσταση μονάδων  καύσης  επικίνδυνων  υγειονομικών αποβλήτων στην ΒΙΠΕ Σίνδου»

    25-04-2021

    Την παρακάτω ανακοίνωση ενάντια στην εγκατάσταση μονάδων καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στην ΒΙΠΕ Σίνδου εξέδωσαν σωματεία και φορείς:

    Ψήφισμα ενάντια στην εγκατάσταση μονάδων καύσης επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στην ΒΙΠΕ Σίνδου

    You must be logged in to post a comment Login